Preskočiť na hlavný obsah

Skončili ste v práci? Čo ďalej?

Ukončenie pracovného pomeru ovplyvní život každého človeka a jeho rodiny. Či už sa jedná o dobrovoľné skončenie zo strany zamestnanca, alebo o výpoveď zo strany zamestnávateľa. Ak nenastupujete priamo do nového zamestnania, je rozumné počítať s možnými následkami a pripraviť sa na ne. Okrem toho, že už nemusíte ráno vstávať do práce, je nutné vyrovnať sa aj s tým, že vám ďalšie mesiace nepríde na účet výplata. Sociálne a zdravotné odvody už nezaplatí zamestnávateľ. Je potrebné tiež vyriešiť nový zdroj príjmu a v neposlednom rade začať s hľadaním novej práce. Lepšie je začať hneď, než odkladať riešenie na neskôr ...

Na čo nezabudnúť po skončení zamestnania?

 • Prihlásiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) podľa trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu (evidencia je dobrovoľná)
 • Prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne ako samoplatiteľ a hradiť si zdravotné poistenie za predpokladu, že človek nechce byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie, inak vzniká dlh na zdravotnom poistení
 • Ak sa ocitnete v hmotnej núdzi, nebojte sa informovať na ÚPSVR či v miestnej charitatívnej organizácii o možnosti poskytnutia finančných či materiálnych príspevkov
 • Snažte sa zvýšiť príjem príležitostnou brigádou na základe dohody o vykonaní práce či dohody o pracovnej činnosti
 • Ak máte pôžičku v banke, v nebankovej spoločnosti, či u iného subjektu (veriteľ), informujte veriteľa o situácii a požiadajte o zníženie či odklad splátok. Prípadne sa dohodnite na inom vhodnom riešení situácie. Je však potrebné prepočítať si, či je také riešenie naozaj vhodné a nespôsobí väčšie zadlženie do budúcna
 • V prípade úveru, hypotéky či pôžičky, skontrolujte, či bolo uzavreté poistenie pre prípad straty zamestnania, a či sú splnené poistné podmienky pre jeho využitie
 • Zamyslite sa, či oblasť v ktorej človek pracoval, je stále žiadaná na pracovnom trhu. V súčasnosti je na trhu veľa ponúk na rekvalifikačné kurzy, vďaka ktorým je možné získať nové vedomosti a zručnosti. Zvýšite si tak šance pri hľadaní nového zamestnania
 • Aktívne hľadajte prácu, informujte sa vo svojom okolí o pracovných ponukách alebo priamo na internetových stránkach zamestnávateľov. Nezabudnite ani na pracovné portály
 • Okrem vyššie uvedeného je tiež vhodné nezabudnúť na oddych, psychickú prípravu na nové zamestnanie, alebo využiť voľný čas na prečítanie dobrej knihy či prechádzku v prírode

Ako vám v takejto životnej situácii vieme poradiť v Bezplatných dlhových poradniach?

 • Môžeme vám zodpovedať otázky k vyššie uvedeným bodom
 • Poradca pre oblasť právneho poradenstva vám pomôže preskúmať platnosť skončenia pracovného pomeru a odporučí ďalšie kroky
 • Poradca pre oblasť ekonomického poradenstva s vami prejde Vaše výdavky a záväzky, a poradí vám s vhodným nastavením rodinného rozpočtu vzhľadom na možné zníženie príjmov v rodine
 • Poradca pre oblasť psychologického poradenstva vám poradí, ak by sa pre vás strata zamestnania stala psychicky ťažko zvládnuteľnou, prípadne pomôže s motivovaním pri hľadaní novej práce a zvládnutí pohovoru u nového zamestnávateľa
Kolobeh života so sebou prináša rôzne obdobia, ktoré súvisia so skončením zamestnania, napr. odchod do dôchodku, odchod za prácou do zahraničia, začatie svojho podnikania, tým sa budeme venovať v niektorom z iných článkov.

Mgr. Lucia Cupra Buková, dlhová poradkyňa pre oblasť právneho poradenstva
bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?