Preskočiť na hlavný obsah

Galéria projektu Bezplatných Dlhových Poradní

Fotografie z aktivít, stretnutí a prezentácií
skupinová fotka zo stretnutia ÚPSVaR v Košiciach
18.04.2024 sa uskutočnilo stretnutie na pôde ÚPSVaR v Košiciach.
Mgr. Anna Mačatová - vedúca Referátu prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky, Mgr. Eva Tomčíková - zamestnanec BDP, Ing. Lucia Gregová - poradca BDP, JUDr. Stanislav Gajdoš - poradca BDP
skupinová fotka BDP so zamestnancami Centra právnej pomoci Žilina
17.4.2024 sa konalo stretnutie poradcov BDP so zamestnancami Centra právnej pomoci Žilina
Mgr. Gallik Tomáš – poradca BDP, Mgr. Volnová Nora – poradca BDP, Martinů Andrea - zamestnanec BDP, Ing. Harvanová Zuzana – poradca BDP, Ing. Stachová Saskia – prvý kontakt Centrum právnej pomoci, JUDr.Mgr. Gonščák Jozef – právnik Centrum právnej pomoci
Mgr. Eva Lehutová na veľtrhu práce JobSpott v Trnave
Účasť zamestnancov BDP Trnava na veľtrhu práce JobSpott, ktorý sa konal dňa 16.4.2024 v Trnave
Mgr. Eva Lehutová – zamestnanec BDP
Dôchodcovia na stretnutí BDP
9.4.2024 stretnutie s dôchodcami, ktorých zastrešuje Jednota dôchodcov PB
Mgr. Gabika Slaninková - poradca BDP, Mgr.Renáta Nemcová - poradca BDP, Mgr. Milena Lengyelová - predsedníčka Jednoty dôchodcov PB
Skupinová fotka stretnutia na Mestskom úrade v Považskej Bystrici
23.4.2024 pracovné stretnutie na Mestskom úrade v Považskej Bystrici
Mgr. Gabika Slaninková - poradca BDP, Mgr. Renáta Nemcová - poradca BDP, Mgr. Zuzana Haladejová - MsÚ, JUDr. Michal Hamar, MBA - prednosta MsÚ PB, JUDr. Janka Lacko Poláková, JUDr. Martin Šajtlava, MBA
Skupinová fotka BDP s terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta Ružomberok
06.05.2024 – stretnutie s terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta Ružomberok
Mgr. Matej Augustín – terénny sociálny pracovník mesta RK, Mgr. Zdenka Mračková – terénny sociálny pracovník mesta RK, Mgr. Monika Dvorská – poradca BDP, Ing. Dominika Haličková – poradca BDP
David Majzlan a Veronika Jakubíková prezentujú
13.5.2024 - prezentácia BDP pre dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie Partizánske
Mgr. David Majzlan - poradca BDP, Mgr. Veronika Jakubíková - poradca BDP
Monika Knížová a Michaela Mitanová prezentujú
25.4.2024 prezentácia poradne v CSS Harmónia Žilina
Mgr. Monika Knížová - poradca BDP, Mgr. Michaela Mitanová - poradca BDP
Rastislav Sloboda, Alexandra Vitková a Štefan Kedžuch - riaditeľ pobočky VšZP Spišská Nová Ves
04.04.2024 stretnutie s riaditeľom VšZP
Ing. Rastislav Sloboda - poradca BDP, Alexandra Vitková - zamestnanec BDP, Ing. Štefan Kedžuch - riaditeľ pobočky VšZP Spišská Nová Ves
hromadná prezentácia pre uchádzačov o zamestnanie, Nitra
03.04.2024 stretnutie na UPSVaR Nitra, hromadná prezentácia pre uchádzačov o zamestnanie
Tomáš Pánis MSc., MBA – ekonomický poradca, JUDr. Simona Kulichová – právny poradca, PhDr. Andrea Fejová - psychologický poradca, Ing. Barbora Mariková - portál služieb zamestnanosti UPSVaR Nitra, Mgr. Eliška Madunická - agent pre voľné pracovné miesta UPSVaR Nitra, Mgr. Dalibor Hatiar - agent pre voľné pracovné miesta UPSVaR Nitra
vedenie národného projektu a jednotliví tím lídri za regióny západ, stred a východ
V dňoch 20.–21.03.2024 sa uskutočnila vo Zvolene pracovná porada Národného projektu Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov.

Na porade sa zúčastnilo vedenie národného projektu a jednotliví tím lídri za regióny západ, stred a východ. Jednotlivé regióny zastupovali štyria tím lídri za zamestnancov jednotlivých profesií: zamestnanec front a back office, právny poradcovia, ekonómovia a psychológovia
poradcovia s riaditeľom
20.03.2024 Vedenie NP BDP II navštívilo počas pracovnej cesty bezplatné dlhové poradne vo Zvolene
Mgr. Andrea Beňová – manažér koordinačno – metodického riadenia NP BDP II, Mgr. Andrea Slančíková - ekonomický poradca, p. Darina Halászová, Mgr. Patrícia Kubková – zamestnanec front a back office, Ing. Jozef Hudák, PhD., MBA – vedúci NP BDP II, Mgr. Karol Mozola – právny poradca, Mgr. Katarína Divulit – psychologický poradca, Mgr. Dominika Fűzy – manažér koordinačno – metodického riadenia NP BDP II
vedenie projektu BDP na návšteve BDP v Nitre
20.03.2024 Vedenie NP BDP II navštívilo počas pracovnej cesty bezplatné dlhové poradne v Nitre
Mgr. Andrea Beňová – manažér koordinačno – metodického riadenia NP BDP II, Pánis Tomáš, MSc., MBA - ekonomický poradca, JUDr. Simona Kulichová – právny poradca, Ing. Jozef Hudák, PhD., MBA – vedúci NP BDP II, p. Darina Halászová, Mgr. Dominika Fűzy – manažér koordinačno – metodického riadenia NP BDP II, PhDr. Andrea Fejová – psychologický poradca
Monika Jaržembovská a Stanislav Lampart prezentujú
09.04.2024 Predstavenie BDP v klube práce Stará Ľubovňa
Bc. Monika Jaržembovská - Oddelenie sprostredkovania práce, JUDr. Stanislav Lampart – poradca BDP
Michaela Danácová, Eva Trubanová, Alžbeta Slašťanová, Viktória Majer, Dušan Slávik, Slávka Knoppová
20.03.2024 stretnutie ÚPSVaR Banská Štiavnica na poradni BDP v Žiari nad Hronom
Mgr. Michaela Danácová - poradca BDP, Eva Trubanová - zamestnanec BDP, JUDr. Alžbeta Slašťanová PhD. – poradca BDP, Mgr. Viktória Majer - riaditeľka ÚPSVaR Banská Štiavnica, Ing. Dušan Slávik - vedúci Odboru služieb zamestnanosti, Mgr. Slávka Knoppová - vedúca Odboru sociálnych vecí a rodiny
Róbert Učeň, Andrea Beňová, Jozef Hudák
Jozef Hudák a pani Andrea Beňová sa zúčastnili pracovnej návštevy na poradni BDP v Nových Zámkoch a zároveň sa počas tejto návštevy zúčastnili aj osobného stretnutia ohľadne spolupráce s riaditeľom úradu PSVR v Nových Zámkoch.
Mgr. Róbert Učeň – riaditeľ UPSVR Galanta, Mgr. Andrea Beňová – manažér koordinačno – metodického riadenia NP BDP II, Ing. Jozef Hudák, PhD., MBA – vedúci NP BDP II
Skupinová fotka
Jozef Hudák a pani Andrea Beňová sa zúčastnili pracovnej návštevy na poradni BDP v Galante a zároveň sa počas tejto návštevy zúčastnili aj osobného stretnutia ohľadne spolupráce s riaditeľkou úradu PSVR v Galante.
Mgr. Andrea Beňová – manažér koordinačno – metodického riadenia NP BDP II, Ing. Jozef Hudák, PhD., MBA – vedúci NP BDP II, Mgr. Anita Tušková – riaditeľka UPSVR Galanta, Ing. Iveta Benciová – riaditeľka odboru služieb zamestnanosti UPSVR Galanta
Michaela Mitanová a Monika Knížová prezentujú
14.03.2024 prezentácia BDP v n.o. Áno pre život v Rajci
Mgr. Michaela Mitanová - poradca BDP, Mgr. Monika Knížová – poradca BDP
fotografia piatich prezentujúcich v Trenčíne
05.03.2024 Prezentácia BDP pre starostov obcí okresu Trenčín
Mgr. Karina Gamanová - poradca BDP, Mgr. Zuzana Fišárková - poradca BDP, Ing. Mário Zajac - riaditeľ UPSVaR Trenčín, JUDr. Ing. Juraj Hajšo - riaditeľ inšpektorátu práce Trenčín, JUDr. Peter Parák - prednosta Okresného úradu Trenčín
Janka Kožuchová, Lucia Búšová, Martina Dufalová, Jana Januchová
07.03.2024 pracovné stretnutie na Mestskom úrade Revúca
JUDr. Janka Kožuchová - poradca BDP, Ing. Lucia Búšová, MBA - prednostka Mestského úradu Revúca, JUDr. Martina Dufalová - právne oddelenie Mestského úradu Revúca, PhDr. Jana Januchová, poradca BDP
Viera Dzielavská, Denisa Haninová, Beáta Tóthová, Andrea Lukácsová, Mária Juhásová
pracovné stretnutie s riaditeľkou UPSVR Trebišov
Viera Dzielavská - zamestnanec BO, Ing. Denisa Haninová - poradca BDP, JUDr. Beáta Tóthová - riaditeľka ÚPSVaR, Mgr. Andrea Lukácsová - poverená riadením odboru služieb zamestnanosti/vedúca oddelenia AOTP a poradenstva, Mgr. Mária Juhásová - riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny
Janka Jarošová, Brigita Vasssová, Lengyel Tomáš, Dionýz Mohácsi
06.03.2024 stretnutie s riaditeľom UPSVR Dunajská Streda
Janka Jarošová, zamestnanec BDP, PhDr. Brigita Vasssová poradca BDP, Mgr. Lengyel Tomáš - riaditeľ UPSVR Dunajská Streda, Mgr. Dionýz Mohácsi - poradca BDP
Alexander Elek, Brigita Vasssová
07.02.2024 stretnutie v Komunitnom centre Dunajská Streda
Mgr. Alexander Elek - odborný manažér Komunitného centra DS, PhDr. Brigita Vasssová - poradca BDP
Skupinová fotka v Komunitnom centre Dunajská Streda
07.02.2024 stretnutie v Komunitnom centre Dunajská Streda
PhDr. Brigita Vassová - poradca BDP, Mgr. Helena Virágová - komunitný pracovník Komunitného centra DS
Skupinová fotka BDP v obci Malý Slávkov
03.2024 prezentácia BDP uchádzačom o zamestnanie v obci Malý Slávkov
Mgr. Veronika Baranová, MBA - zamestnanec BDP, Mgr. Tomáš Andráš - poradca BDP, Ing. Petra Šavelová - NP Spoločne hľadáme prácu III., Bc. Dana Nahálková a Ing. Ján Melcher - NP Rozvojové tímy I.
Skupinová fotkas centrom práce s mládežou Space Banská Bystrica
Stretnutie s centrom práce s mládežou Space Banská Bystrica
Mgr. Viera Budzáková - poradca BDP, Daniela Halušková a Jana Mensatorisová - SPACE
poradcovia z Nitry prezentujúci pre UPSvR Nitra
04.03.2024 Stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Nitra
Tomáš Pánis MSc., MBA. - poradca BDP, JUDr. Simona Kulichová - poradca BDP, PhDr. Andrea Fejová - poradca BDP, Mgr. Janka Sárazová - vedúca Oddelenia sprostredkovania práce, PhDr. Bronislava Pekárová - riaditeľka UPSVR Nitra, Mgr. Alena Hudecová - riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny, Mgr. Andrea Petrovičová - vedúca Oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Skupinová fotka s riaditeľom ÚPSVR Partizánske
04.03.2024 Stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Partizánske
Ing. Ivana Španková - riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti, Mgr. Pavol Dragula - riaditeľ ÚPSVR Partizánske, Mgr. Veronika Jakubíková - poradca BDP, PhDr. Eva Karabová Bašková, PhD. - riaditeľka Odboru Sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Partizánske
Monika Knížová a Michaela Mitanová prezentujú
Prezentácia BDP Žilina v Jednote aktívnych seniorov Žilina-Bytčica
Mgr.Monika Knížová - poradca BDP, Mgr. Michaela Mitanová - poradca BDP
Zamestnanci BDP s riaditeľom ÚPSVR Ružomberok Mgr. Ladislavom Fišom
Stretnutie zamestnancov BDP s riaditeľom ÚPSVR Ružomberok Mgr. Ladislavom Fišom
Lea Babič, Ingrid Martinková, Janka Džimová
Stretnutie s riaditeľkou ÚPSVR Rožňava
Mgr. Lea Babič – riaditeľka ÚPSVR Rožňava, Mgr. Ingrid Martinková - riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny UPSVR Rožňava, Janka Džimová - BO BDP
Miroslav Blahušiak, Nora Volnová, Blanka Vojteková, Tomáš Gallik
14.02.2024 Stretnutie zamestnancov BDP Martin s riaditeľom ÚPSVR Martin
Ing. Miroslav Blahušiak - riaditeľ UPSVR Martin, Mgr. Nora Volnová - poradca BDP, Blanka Vojteková - riaditeľka odboru služ. zamest. UPSVR Martin, Mgr. Tomáš Gallik - poradca BDP
D. Vladovič, J. Luppová, A. Palmanová, J. Filip, J. Hajtman, R. Hudecová
14.02.2024 Stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Veľký Krtíš
PhDr. Dušan Vladovič - zamestnanec BDP , Mgr. Jarmila Luppová - poradca BDP, JUDr. Alexandra Palmanová - poradca BDP , Ing. Jaroslav Filip - riaditeľ UPSVR Veľký Krtíš, Ing. Július Hajtman- riaditeľ odboru služieb zamestnanosti, PhDr. Renata Hudecová - vedúca odd. sprostr. práce UPSVR VK
Dávid Straňavský, Pavla Šimeková, Monika Delinčáková
Stretnutie BDP Čadca s riaditeľkou ÚPSVR Čadca
Ing. Dávid Straňavský - poradca BDP, Ing. Pavla Šimeková, MBA, LL.M - riaditeľka UPSVR Čadca, JUDr. Monika Delinčáková - poradca BDP
Mgr. Lehutová, M. Delinčáková, M. Molitorisová, M. Matuchová, S. Litvíková, M. Bitomská
Stretnutie BDP Čadca, BDP Žilina s Centrom právnej pomoci Žilina
Mgr. Lehutová - CPP Žilina, JUDr. Monika Delinčáková - poradca BDP, JUDr. Marcela Molitorisová L.L. M. - vedúca kancelárie CPP Žilina , Mgr. Michala Matuchová - zamestnanec BDP, Ing. Slávka Litvíková - poradca BDP, Mgr. Milada Bitomská - poradca BDP
Lucia Mázorová, Mariana Stanková, Lucia Lukáčová, Viktória Kičková
14.02.2024 Prezentácia BDP pre zamestnancov firmy Adient Slovakia, s.r.o.
Lucia Mázorová - HR Professional, Mgr. Mariana Stanková - poradca BDP, Mgr. Lucia Lukáčová - poradca BDP, Bc. Viktória Kičková - HR Specialist
Zuzana Fišárková, Nina Kalinová, Mário Zajac, Martina Stehlíková, Karina Gamanová
29.02.2024 Stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Trenčín
Mgr. Zuzana Fišárková - poradca BDP, Ing. Nina Kalinová - zamestnanec BDP, Ing. Mário Zajac - riaditeľ UPSVR Trenčín, Ing. Martina Stehlíková - poradca BDP, Mgr. Karina Gamanová - poradca BDP
Zuzana Kovalčíková, Michaela Danácová
26.02.2024 Stretnutie s vedúcou pracoviska ÚPSVR Kremnica
Mgr. Zuzana Kovalčíková - vedúca pracoviska ÚPSVR Kremnica, Mgr. Michaela Danácová - poradca BDP
Andrej Dubnička, Adriana Vörösová, Monika Deáková, Tatiana Olšová, Iveta Benciová, Anita Tušková
21.02.2024 Stretnutie so zástupcami ÚPSVR Galanta
Mgr. Andrej Dubnička - poradca BDP, Ing. Adriana Vörösová - poradca BDP, Monika Deáková - zamestnanec BDP, Ing. Tatiana Olšová – riaditeľka odboru Sociálnych vecí a rodiny UPSVR Galanta, Ing. Iveta Benciová – riaditeľka odboru služieb zamestnanosti UPSVR Galanta, Mgr. Anita Tušková – riaditeľka ÚPSVaR Galanta
Marek Kollár, Zdenka Trávniková, Martin Ružička
15.02.2024 Stretnutie s riaditeľom UPSVR Senica
Mgr. Marek Kollár - poradca BDP, Mgr. Zdenka Trávniková - poradca BDP, Ing. Martin Ružička - riaditeľ UPSVR Senica
Jana Kalászová, Aneta Vargicová , Csilla Sonkolyová
Stretnutie s riaditeľkou s UPSVR Rimavská Sobota
Ing. Jana Kalászová - poradca BDP, Ing. Aneta Vargicová - riaditeľka UPSVR Rimavská Sobota, JUDr- Csilla Sonkolyová - poradca BDP
Eva Tomčíková, Juraj Briškár, Lucia Gregová
Stretnutie s riaditeľom UPSVR Košice
Mgr. Eva Tomčíková - zamestnanec BDP, Ing. Juraj Briškár – riaditeľ UPSVR Košice, Ing. Lucia Gregová - poradca BDP
Flóra Lengyelová, Petra Izsáková
Prezentácia činností BDP v Štúrove.
JUDr. Flóra Lengyelová - poradca BDP, Mgr. Petra Izsáková - poradca BDP
Miroslava Halušková prezentuje
Prezentácia BDP v Šuranoch
Bc. Miroslava Halušková - zamestnanec BDP
Alica Hajdušíková, Marta Fitos, Jana Malovičová,  Viliam Kocsis, Andrea Gyuricsek Kalmár
21.02.2024 Stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Komárno
Mgr. Alica Hajdušíková - riaditeľka odboru služieb zamestnanosti ÚPSVaR Komárno, Marta Fitos – zamestnanec BDP Komárno, JUDr. Jana Malovičová - poradca BDP Komárno, Mgr. Viliam Kocsis - riaditeľ ÚPSVaR Komárno, Ing. Andrea Gyuricsek Kalmár – poradca BDP Komárno
Sylvia Pötzy, Dušan Pekár
23.02.2024 Stretnutie BDP so zástupcami Dopravného podniku Bratislava, a. s.
Mgr. Sylvia Pötzy - poradca BDP , JUDr. Ing. Dušan Pekár - poradca BDP
Ivana Budziňáková Janečková, Zuzana Nosáľová
22.02.2024 Stretnutie s prednostkou Okresného úradu Revúca
Bc. Ivana Budziňáková Janečková - zamestnanec BDP, Mgr. Zuzana Nosáľová - prednostka Okresného úradu Revúca
Martin Jutka, Ján Maník
26.02.2024 Stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Bardejov
Mgr. Martin Jutka - riaditeľ ÚPSVaR Bardejov, Ján Maník, PhD., MBA - poradca BDP
Martina Kordová prezentuje
Prezentácia BDP v Komunitnom centre Plavecký Štvrtok
Ing. Martina Kordová - poradca BDP
Burza informácií stredných škôl a zamestnávateľských organizácií v Sabinove
Stolík s letákmi o BDP
BDP Prešov v spolupráci s ÚPSVR Prešov na "Burze informácií" stredných škôl a zamestnávateľských organizácií v Sabinove
Viera Urdová, Pavol Leto, Vladimír Jánošík
14.02.2024 Stretnutie BDP Prešov s primátorom a viceprimátorkou mesta Lipany
PhDr. Viera Urdová – viceprimátorka mesta Lipany, PhDr.Pavol Leto - poradca BDP, Ing. Vladimír Jánošík – primátor mesta Lipany
zástupcovia BDP Prešov
26.02. – 27.02.2024 zástupcovia BDP Prešov bližšie predstavili činnosť a ciele bezplatného dlhového poradenstva rôznym skupinám uchádzačov o zamestnanie
Lenka Jančovičová, Kristián Gregor, Tomáš Palaj, Pavel Červienka
29.02.2024 Stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Banská Bystrica, vedúcim kancelárie CPP Banská Bystrica a vedúcimi zamestnancami ÚPSVR Banská Bystrica
JUDr. Lenka Jančovičová - poradca BDP, Ing. Kristián Gregor - poradca BDP, JUDr.Tomáš Palaj – vedúci kancelárie CPP BB, PhDr. Pavel Červienka – riaditeľ ÚPSVR BB
bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?