Preskočiť na hlavný obsah

Úspešné prípady

Príbehy klientov, ktorým sme pomohli zlepšiť životnú situáciu.
Ak sa v podobnej situácií ocitnete aj vy, alebo vaši blízki, neváhajte vyhľadať najbližšiu bezplatnú dlhovú poradňu.

Komunikácia s exekútorom náhradníkom

Klient v dôchodcovskom veku prišiel do poradne s prosbou o pomoc vo veci nevymazaného exekučného záložného práva. Zapísané bolo na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na klientovom spoluvlastníckom podiele k bytu.
Čítať ďalej... Byt vlastnil v podielovom spoluvlastníctve so svojimi súrodencami, s ktorými sa chcel dohodnúť na vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Svoj podiel plánoval prenechať zostávajúcim spoluvlastníkom za finančnú náhradu.

Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva však týmto spôsobom nemohol zrealizovať kvôli exekučnému záložnému právu, ktoré zostalo v katastri evidované. Po bližšej analýze situácie naši poradcovia zistili, že voči klientovi boli v minulosti vedené viaceré, už zastavené a vymazané exekúcie.

Pri jednom exekučnom konaní však exekútor opomenul zrušiť exekučné záložné právo, hoci tak mal podľa zákona urobiť. S dotknutým exekútorom sa klient pokúšal viackrát spojiť, avšak vždy bez úspechu. Poradcovia zistili, že exekútor bol odvolaný na vlastnú žiadosť a Slovenská komora exekútorov určila náhradníka.

Klientovi pomohli náhradného exekútora dohľadať a aj sformulovať list. Ten obsahoval vysvetlenie vzniknutej situácie, ale aj požiadavku na zrušenie exekučného záložného práva. Zaslaný bol na adresu exekútorského úradu a po krátkom čase bolo exekútorom exekučné záložné právo zrušené.

Ak sa aj vy ocitnete v nezvyčajnej finančnej, či majetkovej situácii, v ktorej si svojimi krokmi nie ste istí, neváhajte vyhľadať ktorúkoľvek z našich bezplatných dlhových poradní po celom Slovensku. Poradcovia Vám radi pomôžu s Vašimi krokmi vo svete financií, či majetku.

Chyba v zrážke zo mzdy

Klientka prišla do poradne zúfalá riešiť vlastné príjmy a výdaje, nakoľko jej exekútor stiahol z účtu až 700 eur. Jej celkový dlh bol vo výške 30 000 eur. Bola motivovaná a pre rodinu chcela zarobiť peniaze. Pracovala ako upratovačka v hoteli a pre navýšenie platu pracovala víkendy, sviatky, noci aj mnohé nadčasy.
Čítať ďalej... Pri detailnej finančnej analýze poradcovia zistili, že zrážka je vyššia, ako by mala byť. Exekútor totižto nariadil zrážať dve tretiny výplaty ako zrážky za prednostné pohľadávky. Nakoľko išlo o úver v prvej stavebnej sporiteľni, nešlo o prednostnú pohľadávku a zrážky mali byť podstatne nižšie.

So zistenými skutočnosťami bol konfrontovaný exekútorsky úrad, kde po hodinovom jednaní priznali svoj omyl a mzdárke poslali nový list pre výpočet zrážok. Po detailnom vysvetlení situácie klientky, kde sa ocitla dlhodobo v hmotnej núdzi a bola vo svojom prvom zamestnaní, jej vrátili aj preplatok vo výške približne 400€.

Po úspešnom vyriešení exekučných zrážok bola klientka spoločne s manželom edukovaná v oblasti financií a hospodárenia. Ekonomický poradca im nasimuloval výpočet mzdy a poplatkov, po čom mali možnosť bližšie pochopiť vlastnú situáciu spolu s potrebnými krokmi do budúcna. K zamestnaniu bol okrem klientky motivovaný aj partner, nakoľko im ďalší príjem značne navýšil rozpočet.

Manželia sú dnes aj vďaka našim poradcom už na začiatku novej cesty k finančnej slobode a stabilnému rodinnému hospodáreniu. My veríme, že aj táto pozitívna skúsenosť ich bude na ceste životom ešte dlho motivovať.

Nový domov

Klient sa na poradňu obrátil v ťažkej životnej situácii týkajúcej sa majetku, dlhov a celkového životného smerovania. Zastupovaný bol súdom ustanoveným opatrovníkom, nakoľko sa vplyvom dlhodobo nepriaznivej situácie dostal do vážnych psychických a zdravotných problémov.

Klient bol kedysi podnikateľom s veľkými životnými vyhliadkami. Vlastnil aj nehnuteľnosť v krajskom meste, zakladal rodinu. Po rozvode dospel k niekoľkým zlým rozhodnutiam a dostal sa tak aj do vážnych finančných a majetkových problémov.
Čítať ďalej... Nabaľujúcimi sa ťažkosťami postupne prestal pracovať, dokonca si nesplnil ani svoje povinnosti ako sú hlásenie sa na úrad práce či ukončenie živnostenskej činnosti. Oslabený príjem obmedzil jeho schopnosť platiť záväzky a postupom času aj základné náklady domácnosti.

V nečinnosti prišiel o byt v lukratívnej lokalite a nadobudol zanedbaný rodinný dom so záhradou v menej preferovanej oblasti. Stav nehnuteľnosti vyžadoval rozsiahle rekonštrukcie. Celková záťaž aj zmena v životnom štandarde klienta dobehla a ten skončil hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení.

Po návrate z liečenia do spustošenej nehnuteľnosti si uvedomil, že takto ďalej žiť nechce a potrebuje pomoc. Odhodlaný niečo zmeniť požiadal o opatrovníka, ktorý mu vybavil ubytovanie v sociálnom zariadení aj priznanie invalidného dôchodku. Tam sa však nezastavili a hľadali ďalšie riešenia. Obrátili sa na jednu z našich dlhových poradní.

Právny poradca v súčinnosti s ekonomickým situáciu detailne analyzovali a zistili, že klient vlastní už iba starší dom a záhradu. Finančné príjmy poberané vo forme dôchodku nepokrývali náklady spojené s ubytovaním v sociálnom zariadení preto ich bolo potrebné navýšiť.

Po zmapovaní celkovej situácie pomohol náš právnik klientovi urovnať všetky jeho dlhy a vymazať ťarchy s poznámkami. Tým pádom mohli byť nehnuteľnosti ponúknuté na predaj bez zaťaženia a stali sa tak pre kupujúcich zaujímavou ponukou.

Po predaji nehnuteľností bude môcť súdom ustanovený opatrovník použiť získané prostriedky na dofinancovanie pobytu klienta v sociálnom zariadení. Poradcovia mu tak dokázali pomôcť zabezpečiť aj napriek náročným životným zmenám plnohodnotný život bez starostí a najmä nový domov bez obáv z minulosti.

Život nás dokáže neraz zaskočiť a pripraviť si pre nás naozaj tŕnistú cestu aj v oblasti financií, či majetku. V prípade, že sa dostanete do psychickej, finančnej či majetkovej situácie, v ktorej si nedokážete sami poradiť, neváhajte kontaktovať ktorúkoľvek z našich 46 bezplatných dlhových poradní po celom Slovensku.

Bezpečný prístav

Na odporúčania polície SR navštívila jednu z našich poradní klientka v závažnom psychickom stave. Po nedávnom prepustení z psychiatrickej hospitalizácie sa obávala riešení aj dôsledkov svojich podlžností. Komfortne sa na stretnutí cítila výhradne v prítomnosti rodiny.
Čítať ďalej... Na úvodnom stretnutí sa poradcovia dozvedeli o jadre problému, ktoré spôsobil úver na podnikanie. Komplikácie nastali v roku 2020, kedy bola kvôli Covid opatreniam klientka nútená prevádzku zavrieť a na financovanie si vziať ďalšie úvery.

Keď jej už komerčné banky úvery neposkytli, oslovila nebankovku, ktorá jej poskytla úver až 23 000 €. Ten bol však zabezpečený záložným právom na jej rodinný dom v hodnote 91 000 €. Klientka sa tak ocitla na dne, bez peňazí, možností splácania a bez motivácie. Poradcovia našej poradne sa preto pustili do práce.

Z dôvodu nulového príjmu odporučil ekonomický poradca klientke požiadať o nárokovateľné príspevky aj priznanie invalidného dôchodku. Klientke onedlho vďaka odporúčaniam schválili príspevok v hmotnej núdzi spolu s príspevkom na bývanie v hodnote 260 €. Navýšený rozpočet klientku povzbudil, aktívne sa začala zaujímať o prácu a čaká už len na schválenie invalidného dôchodku.

V poradni absolvovala aj stretnutia so psychologickým poradcom, ktorý klientke pomohol prekonať obavy aj úzkostné pocity. Vplyvom rozhovorov si vybudovala dôveru voči poradni, v ktorej dnes už vidí bezpečný prístav. Prezreli a diskutovali spolu aj možnosti zamestnania. Klientka už verí, že situáciu zvládne a našla si pre začiatok aj prácu na dohodu. Tá jej okrem financií poskytuje aj psychohygienu vo forme fyzickej práce.

Právny poradca začal po preštudovaní zmlúv prioritne riešiť zastavenie predaja nehnuteľnosti. Podaný bol návrh na vydanie neodkladného opatrenia, ktorého predmetom bol zákaz nakladania s nehnuteľnosťou. Klientke pomohli v rámci spolupráce s Centrom právnej pomoci nájsť advokáta, ktorý ju v konaní zastupoval.

Návrh bol na súde do mesiaca od prvej návštevy našej poradne. Nehnuteľnosť však bola medzičasom predaná veriteľom, preto bol návrh zamietnutý. Poradcovia však situáciu sledovali a zistili, že dom bol odpredaný spriaznenej spoločnosti veriteľa za nízku čiastku. O dva týždne bol dokonca prevedený kúpnou zmluvou na ďalšiu spoločnosť so sídlom v Anglicku.

Advokát CPP upozornil na podozrivé urýchlené prevody a kataster v okresnom meste podal podnet na prokuratúru. V krátkom čase sa na liste vlastníctva ocitla plomba z protestu prokuratúry a s nehnuteľnosťou tak už pochybné spoločnosti nemohli nakladať. Prokurátor vzniesol obvinenie, advokát CPP podal žalobu na civilný súd a všetci poradcovia spolu s klientkou dnes veria v úspešný koniec. Úspešný koniec prípadu, ktorý sa v prvých momentoch mohol zdať ako neriešiteľný.

Preto ak sa ocitnete v situácii, z ktorej nevidíte cestu von, neváhajte osloviť ktorúkoľvek z našich 46 poradní po celom Slovensku. Poradcovia všetkých odborností sa Vášmu problému budú do hĺbky a radi venovať.

Hrubá čiara za životom v kasínach

Klient prišiel riešiť svoju finančnú situáciu, dlhy a exekúcie. Zo stretnutia s našim psychológom však vyplynula aj druhotná príčina zadlženia. Dlhy vznikali dlhodobo a to z príčiny holdovania hazardu.
Čítať ďalej... Útechu nachádzal klient v automatoch, či kasínach, no radosť nikdy nebola dlhodobá. Viedla skôr k úpadku a zvyšovaniu stresu a starostí. Postupnými krokmi za pomoci nášho psychológa sa klientovi podarilo zmeniť svoj život, myslenie aj celkové fungovanie.

Vďaka ponúknutému nadhľadu si uvedomil svoje minulé rozhodnutia aj chyby a vyvinul tak zvýšené úsilie pre veľmi potrebnú zmenu. Nadväzujúcimi stretnutiami dokázal rozprávať čoraz viac o svojom živote a niekoľkoročnej závislosti.

Pri konverzáciách o vplyve na jeho život sa postupne dostali k možnosti podania žiadosti o zákaz vstupu do herní a kasín. Klient ju napokon podal a paradoxne pociťoval veľkú radosť, keď ho prvýkrát do kasína nevpustili.

Odstránením nežiadúceho hobby klient začal pociťovať voľnosť aj množstvo voľného času. Venovať sa začal viac sebe, vlastnému sebaprijatiu a sebapoznaniu. Aktuálne naďalej navštevuje psychológa, kde sa cíti uvoľnene, bezpečne a akceptovane.

Vnútorná sila

Prvotným impulzom klientky na vyhľadanie služieb jednej z našich dlhových poradní bol jej záujem o vysporiadanie dlhu na zdravotnom poistení. O dlhu však nemala žiadne aktuálne informácie. Nepoznala jeho výšku, nevedela ani v akom štádiu vymáhania sa nachádza.
Čítať ďalej... Hneď po príchode sa jej ujal právny a ekonomický poradca. Právnik zistil, že dlhy na poistení už vymáha exekútor. Ekonóm zas klientke odporučil, aké splátky sú pre ňu s ohľadom na jej príjem realistické. Spoločnými silami potom spracovali žiadosť o splátkový kalendár a tejto žiadosti exekútor vyhovel.

V neskoršom priebehu poradenstva sa klientka dostavila do poradne s oznámením od nebankovej spoločnosti. Stálo na ňom, že má zaplatiť mnohotisícový dlh, ktorý pôvodne vznikol u jej otca. Poradcovia klientke pomohli vypracovať list adresovaný veriteľovi, kde bol oboznámený so všetkými skutočnosťami a vďaka tomu veriteľ od vymáhania dlhu ustúpil.

Náhla zdravotná komplikácia v následnom období spôsobila, že klientka na nejaký čas zostala pripútaná na lôžko. Doteraz rehabilituje a zdravotný stav jej aktuálne neumožňuje sa zamestnať. Spolu s ekonomickým poradcom klientka prešla možnosti, ako požiadať o nemocenskú dávku zo zahraničia, kde dovtedy pracovala.

S podporou právneho poradcu sa jej u exekútora podarilo dohodnúť nižšie mesačné splátky. V komunikácii so psychologickým poradcom si klientka zmapovala svoje zvládacie stratégie, ako aj vnútorné zdroje podpory. Bližšie si uvedomila aj svoju vnútornú motiváciu bojovať pre dobro svojich detí, pochopenie a podporu našla dokonca aj u svojej širšej rodiny.

V priebehu poradenstva klientka nastúpila na úspešnú cestu oddlženia. Ku dnešnému dňu už vysporiadala 2 zo 4 exekúcií, vyriešila spor s nebankovou spoločnosťou a našla silu postaviť sa svojej životnej situácii čelom a aktívne ju riešiť.

Do procesu riešenia boli zaangažovaní poradcovia všetkých profesií a klientke tak mohli pomôcť po každej stránke. V súčasnosti klientka poctivo rehabilituje, stará sa o svoje deti, spláca dlhy a napriek komplikovanému zdravotnému stavu odvážne uvažuje, ako a kde by sa mohla zamestnať. Budúcnosti sa však už nebojí a to aj vďaka poradenstvu zo strany našich bezplatných dlhových poradní.

Kariéra a nastavenie mysle

Klientka prišla na stretnutie v eskalovanom psychickom stave, ktorý zdôvodňovala najmä dlhovou situáciou a ťažkosťami pri hľadaní práce. Pociťovala krivdu zo strany veriteľov, ale aj mnohých ľudí zo svojho života.

Uviedla, že má podlžnosti voči zdravotnej poisťovni. Tie však neuznávala a považovala ich za nespravodlivé. V tomto duchu obviňovala zo svojich problémov ostatných a hľadanie vinníka jej spôsobovalo neustály stres.
Čítať ďalej... S klientkou sa stretol právnik aj ekonóm, ktorí jej poskytli základne rady pre orientáciu sa v problematike a návrhoch riešení. Súbežne navštevovala aj individuálne psychologické poradenstvo. Psychológ počas viacerých stretnutí klientku prijal, podporil a presmeroval jej pozornosť z minulosti na budúcnosť. To jej poskytlo nový náhľad na vlastné problémy a finančnú situáciu.

Dopracovali sa tak k reálnym krokom a možnostiam, ktoré po čase už dokázala prijať. Medzi tie patrilo okrem motivácie aj kariérne poradenstvo.

Dnes je už klientka šťastne zamestnaná a platí si aj svoje dlhy voči zdravotnej poisťovni tak, aby ju nezaťažovali a v blízkej budúcnosti už ani netrápili.

Namiesto bankrotu znížili splátku

Klient prišiel do poradne presvedčený o potrebe osobného bankrotu. Ten mu dokonca priamo odporučila banka, v ktorej úver čerpal. Videl ho ako jedinú možnosť, nakoľko sa mu po odchode do dôchodku značne znížili príjmy.
Čítať ďalej... Prostredníctvom stretnutia s našimi poradcami mu boli vysvetlené všetky riziká súvisiace s osobným bankrotom. Najviac v ňom však zarezonoval doživotný zápis do registra úpadcov. Po stretnutí klient uznal, že požičané peniaze je potrebné vrátiť a spolu s poradcami začali hľadať riešenia na ich splatenie.

Po podrobnej analýze príjmov a výdavkov klienta poradcovia zistili, že pri aktuálnych splátkach a rozpočte je splácanie dlhodobo neudržateľné. Kontaktovali preto spoločne s klientom banku a informovali sa o možnosti zníženia splátok, úrokovej sadzby, či nastavenia individuálnych podmienok.

Na základe opakovanej komunikácie s bankou a predloženia relevantných podkladov banka klientovi vyhovela. S pomocou poradcov tak znížili jeho splátku o viac ako 40%.

Dnes preto môže žiť naďalej plnohodnotný život s vedomím, že zodpovedne vráti všetko, čo si požičal. Zistil tak, že aj z ťažkých životných situácií vždy existuje cesta von. Dôležité je však vedieť, kde ju hľadať.

Tajná záľuba

Klientka prišla riešiť vlastné záväzky, schopnosť ich hradenia a z toho prameniacu dlhodobú frustráciu a nahromadený stres. Ocitla sa v situácií, kde nebola naďalej schopná hradiť mesačné platby. Výdavky tak u klientky často hraničili s nemožnosťou úhrady stravy. V spojení s ťažkosťami pri nakupovaní potrieb pre vlastné deti a obavou zo straty bývania sa často dostávala do emočne veľmi vypätých situácií.
Čítať ďalej... Z konverzácie vyplynula informácia, že finančné prostriedky v rodine sú. Tie pochádzajú z jej skráteného úväzku a manželovho TPP. V tejto súvislosti však vyjadrila obavy z toho, ak by sa o dlhoch dozvedel manžel. Obávala sa, že by sa kvôli tajomstvám uchýlil k rozvodu a na situáciu by zostala sama.

Klientka bola psychológom podporená, ubezpečená o hľadaní riešení pre jej náročnú životnú situáciu a sprevádzaná počas procesu poradenstva. Po rozhovore s ekonomickým poradcom bola požiadaná o predloženie dokumentov od veriteľov, zmlúv, upomienok, výziev aj výpisov z účtu.

Na ďalšom stretnutí klientka priznala, že vo voľnom čase sa venuje online stávkovaniu, ktoré je v poslednom čase aj príčinou vyšších výdavkov a vzniku pohľadávok. Dozvedela sa aj dôležité informácie o svojich veriteľoch a celkovej výške dlhov.

Vplyvom odporúčaní od našich poradcov si klientka na pravidelné platby nastavila trvalé príkazy a v domácnosti si zaviedla obálkový systém pre možnosť lepšieho hospodárenia s vlastnými financiami. Navrhnuté jej boli aj splátky pre veriteľov tak, aby bola platobne schopná a zostali jej prostriedky na iné výdaje domácnosti.

Klientka si cenné informácie a rady vzala k srdcu. Aktuálne už má prehľad o svojich výdavkoch aj úhradách a začala si dokonca tvoriť aj finančnú rezervu. V práci požiadala o predĺženie pracovného úväzku, čo jej okrem financií prinieslo aj pocit istoty v budúcnosti.

Pomaly, ale isto prichádza aj k celkovému splateniu dlhu. Dnes uvádza, že je podstatne spokojnejšia, kľudnejšia a okrem finančnej i emočnej stability dokáže znovu uspokojiť aj potreby a priania svojich dcér.

Pomoc rodiny

Bezplatnú dlhovú poradňu navštívil starší manželský pár s ťažkosťami v splácaní svojich dlhov. Príjem sa im znížil po odchode manžela do starobného dôchodku a veritelia konali rýchlo. Podali žaloby a čoskoro im stŕhali zo mzdy aj dôchodku.
Čítať ďalej... Po vypočutí a dôkladnej analýze problému poradcovia odporučili klientom, aby kontaktovali advokáta. Ten ich mal podľa odporúčaní zastupovať v prebiehajúcich súdnych sporoch, ale aj v prípadoch, kedy klientom veritelia vykonávali zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy.

Klienti boli na súde vo všetkých sporoch úspešní. Zrážky zo mzdy im už nevykonávali a žaloby súd zamietol.

V riešení však napriek prvým úspešným krokom zostali dve exekúcie, ktoré klienti postupne splácali. Tie sa podrobne analyzovali a klientom boli vysvetlené ich možnosti. Plánom bolo vyplatiť istiny oboch exekúcií a požiadať o odpustenie príslušenstva.

Rodina klientov podporila a spoločnými silami tak vyplatili obe istiny. Veritelia napokon odpustili príslušenstvo pri oboch exekúciách a klienti tak ušetrili viac ako polovicu celkového dlhu.

Kľúčovým v celom úspešnom procese oddlženia bol v tomto prípade najmä proaktívny prístup klientov. Tí sa spoločne vrhli na riešenie problému a riadili sa aj odporúčaniami našich poradcov.

Na pohľad neriešiteľná a náročná situácia tak dospela ku šťastnému koncu. Spojením nášho bezplatného dlhového poradenstva a vlastného úsilia sa klientom zmenil život k lepšiemu v priebehu len pár stretnutí.
bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?