Preskočiť na hlavný obsah

Preberáte poštu?

Stali ste sa dlžníkom, neplatíte svoje dlhy a rozhodli ste sa, že budete „hrať mŕtveho chrobáka“? Nekomunikujete a nepreberáte si poštu? Spoliehate sa na to, že vaši veritelia zabudnú na vaše dlhy, keď s nimi nebudete komunikovať alebo reagovať na ich listy, či výzvy? Chyba. Takýmto konaním však, v konečnom dôsledku, škodíte len sebe. Ak si požičiate peniaze od známeho, banky alebo neplatíte odvody do poisťovní, svoj dlh musíte splatiť. Platí staré známe pravidlo: „Priatelia buďme, dlhy si plaťme.“

Preberaním pošty si viete ušetriť nie len mnoho zbytočných starostí, ale hlavne množstvo peňazí. Nesplnením vášho záväzku, nekomunikovaním, nepreberaním pošty, váš dlh nezaniká. Naopak. Navyšuje sa. Rastú nie len úroky z omeškania, rôzne sankcie, ale aj platby za právne služby, či trovy možnej exekúcie. Všetky tieto položky o ktoré sa váš dlh navýši, v konečnom dôsledku uhradíte práve Vy!

Myslíte si, že je vhodným riešením nepreberať zásielky od vašich veriteľov alebo od inkasných spoločností, ktoré sa s vami snažia mimosúdne dohodnúť? Vymáhanie pohľadávok má množstvo fáz. V tých začiatočných, spoločnosti svojím dlžníkom častokrát zasielajú množstvo listov, v ktorých ich informujú o tom, že sú „ochotní“ sa dohodnúť na splátkovom kalendári a neriešiť váš záväzok na súde. Ponúkajú vám možnosť odpustenia časti dlhu, úrokov alebo zníženie úrokovej sadzby. Samozrejme o týchto možnostiach sa nemáte ako dozvedieť, ak si nepreberáte poštu, alebo ak sa zatajujete pred telefonickým kontaktovaním. Ide o tzv. mimosúdne vymáhanie. To je často ukončené zaslaním Predžalobnej výzvy, prostredníctvom ktorej vás informujú o tom, že ak nezaplatíte svoj dlh, bude voči vašej osobe vedené súdne konanie.

Dostali ste veľkú bielu obálku s červeným pásikom z okresného súdu? Jednoducho ste si ju nevyzdvihli? Mysleli ste si, že keď zásielku nepreberiete, veriteľ od Vás nemôže dlh ďalej vymáhať? Neprebratie pošty Váš problém len oddiali a pre Vás to bude znamenať vyššie náklady v súdnom konaní. Preto je vhodné korešpondenciu prebrať a nestratiť možnosť chrániť sa pred veriteľom. Zdá sa Vám úroková sadzba na zmluve neprimerane vysoká? Zaplatili ste platby, ktoré veriteľ pri spisovaní návrhu nevzal do úvahy? Aj tieto skutočnosti je možné preukazovať v zákonnej lehote 15 dní od doručenia Platobného rozkazu.

Je vôbec možné, že niekoho môže prekvapiť samotná skutočnosť, že je voči nemu vedené exekučné konanie? Vyššie sme uviedli, že proces vymáhania má viacero fáz a tou záverečnou môže byť práve exekučné konanie. O tom, že je voči vám takéto konanie vedené sa väčšinou dozviete z Upovedomenia o začatí exekúcie. Reagovali ste skratovo a povedali ste poštárke, že si zásielku nepreberiete? Tým ste si riadne poškodili a stratili aj poslednú možnosť ušetriť svoje peniaze. Cieľom samotného Upovedomenia však nie je len informovať povinného o tom, aby si splnil svoj dlh, ale aj poskytnúť mu možnosť a čas, aby sa nejakým spôsobom chránil, napr. návrhom na zastavenie exekúcie. Aj v tejto fáze platí, že komunikácia je základ. V tomto prípade, komunikácia so súdnym exekútorom, ktorý celé konanie vedie a ktorý vám môže blokovať bankové účty, pripraviť vás o časť výplaty alebo dokonca aj o nehnuteľnosť.

Ak listom, ktoré vám boli doručené nerozumiete, obráťte sa na niektorú z našich Bezplatných dlhových poradní, ktorá sa nachádza v každom okrese. Naši poradcovia vám obsah listov veľmi ochotne zrozumiteľne vysvetlia a pomôžu vám rozhodnúť sa, aký postup je pre vás najvhodnejší.

JUDr. Mgr. Lucia Grajcárová, dlhová poradkyňa
bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?