VÚC: BRATISLAVA, NITRA, TRNAVA, TRENČÍN

BDP Bratislava
Župné námestie 5-6
Bratislava
E-mail: bdp.ba@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 678 708

BDP Dunajská Streda
Alžbetínske námestie 1194/1
Dunajská Streda
E-mail: bdp.ds@upsvr.gov.sk
Tel.: 0917 101 535

BDP Galanta
Mierové námestie 2
Galanta
E-mail: bdp.ga@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 651 690

BDP Komárno
Tržničné námestie 44
Komárno
E-mail: bdp.kn@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 776 265

BDP Levice
Dopravná 14
Levice
E-mail: bdp.lv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 908 503

BDP Malacky
Záhorácka č. 5940/28
Malacky
E-mail: bdp.ma@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 648 934

BDP Nitra
Coboriho 2007/9
Nitra
E-mail: bdp.nr@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 098 607

BDP Nové Mesto nad Váhom
Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
E-mail: bdp.nm@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 778 389

BDP Nové Zámky
M. R. Štefánika 45
Nové Zámky
E-mail: bdp.nz@upsvr.gov.sk
Tel.: 0908 158 512

BDP Partizánske
Februárová č. 152/1
Partizánske
E-mail: bdp.pe@upsvr.gov.sk
Tel.: 0915 696 919

BDP Piešťany
Teplická 4
Piešťany
E-mail: bdp.pn@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 910 020

BDP Považská Bystrica
Námestie A. Hlinku 29
Považská Bystrica
E-mail: bdp.pb@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 776 147

BDP Pezinok
Šancová 2
Pezinok
E-mail: bdp.pk@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 654 816

BDP Prievidza
Košovská cesta 1
Prievidza
E-mail: bdp.pd@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 653 999

BDP Senica
Štefánikova 698/7
Senica
E-mail: bdp.se@upsvr.gov.sk
Tel.: 0915 837 742

BDP Topoľčany
17. novembra 2304
Topoľčany
E-mail: bdp.to@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 479 496

BDP Trenčín
Dolný Šianec 1
Trenčín
E-mail: bdp.tn@upsvr.gov.sk
Tel.: 0917 605 200

BDP Trnava
Paulínska 17
Trnava
E-mail: bdp.tt@upsvr.gov.sk
Tel.: 0908 158 554

                                                             

VÚC BANSKÁ BYSTRICA, VÚC ŽILINA

BDP Banská Bystrica
Janka Kráľa 3
Banská Bystrica
E-mail: bdp.bb@upsvr.gov.sk
Tel.: 0917 604 907

BDP Banská Štiavnica
SNP 122
Žiar nad Hronom
E-mail: bdp.bs@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 909 151

BDP Brezno
Rázusova 51
Brezno
E-mail: lucia.fillova@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 654 116

BDP Čadca
Palárikova 2657
Čadca
E-mail: bdp.ca@upsvr.gov.sk
Tel.: 0915 837 685

BDP Dolný Kubín
Radlinského 1735/29
Dolný Kubín
E-mail: bdp.dk@upsvr.gov.sk
Tel.: 0915 972 411

BDP Liptovský Mikuláš
Kpt. Nálepku 10
Liptovský Mikuláš
E-mail: bdp.lm@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 108 262

BDP Lučenec
Martina Rázusa 295/13
Lučenec
E-mail: bdp.lc@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 105 932

BDP Martin
Námestie SNP 928
Martin
E-mail: bdp.mt@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 656 412

BDP Námestovo
Hviezdoslavovo námestie 213
Námestovo
E-mail: bdp.no@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 778 430

BDP Revúca
Jilemnického 92/36
Revúca
E-mail: bdp.ra@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 650 555

BDP Rimavská Sobota
Čerenčianska 22
Rimavská Sobota
E-mail: bdp.rs@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 908 711

BDP Ružomberok
Hrabovská cesta 1A
Ružomberok
E-mail: bdp.rk@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 660 745

BDP Veľký Krtíš
J. A. Komenského 1
Veľký Krtíš
E-mail: bdp.vk@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 658 200

BDP Zvolen
Námestie SNP 88/6
Zvolen
E-mail: bdp.zv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 101 946

BDP Žilina
Republiky 1050/14
Žilina
E-mail: bdp.za@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 104 243

VÚC KOŠICE, VÚC PREŠOV

BDP Bardejov
Slovenská 1
Bardejov
E-mail: bdp.bj@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 909 704

BDP Humenné
Námestie slobody 1735
Humenné
E-mail: bdp.he@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 913 587

BDP Kežmarok
Mučeníkov 4
Kežmarok
E-mail: bdp.kk@upsvr.gov.sk
Tel.: 0908 158 904

BDP Košice
Štúrova 7
Košice
E-mail: bdp.ke@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 110 218

BDP Michalovce
Námestie Slobody 7
Michalovce
E-mail: bdp.mi@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 105 079

BDP Poprad
Karpatská 7
Poprad
E-mail: bdp.pp@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 104 953

BDP Prešov
Duchnovičovo námestie 1
Prešov
E-mail: bdp.po@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 801 411

BDP Rožňava
Šafárikova 22
Rožňava
E-mail: bdp.rv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 909 335

BDP Spišská Nová Ves
Odborárov 51
Spišská Nová Ves
E-mail: bdp.sn@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 912 451

BDP Stará Ľubovňa
Námestie Sv. Mikuláša 5
Stará Ľubovňa
E-mail: bdp.sl@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 661 495

BDP Stropkov
Matice Slovenskej 899
Stropkov
E-mail: bdp.sp@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 944 777

BDP Trebišov
M. R. Štefánika 176
Trebišov
E-mail: bdp.tv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 912 021

BDP Vranov nad Topľou
Námestie Slobody 5
Vranov nad Topľou
E-mail: bdp.vt@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 100 923